Alvi ry

NAVIGAATTORI

Navigaattori on Alvi ry:n matalan kynnyksen ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa yli 30-vuotiaille helsinkiläisille. Toimintaan hakeudutaan TE-toimiston, sosiaalitoimen tai Helsingin TYP:n kautta. Toiminnalla tuetaan elämänhallinnan, sosiaalisten taitojen, päivärytmin, tietotekniikka- ja työnhakutaitojen sekä itsetunnon kehittymistä vastaamaan työllisyyspolulla eteenpäin pääsemistä.

Pääpaino on yhteisömuotoisessa toiminnassa, jossa huomioidaan kunkin henkilökohtaiset voimavarat ja osaamisalueet. Jakson kokonaispituus on kolme kuukautta, viikoittain toimintapäiviä on neljä (maanantaista torstaihin) ja tältä ajalta maksetaan työmarkkinatuen lisäksi kulukorvausta läsnäolopäiviltä.

TOIMINTA

Jakso jakautuu toimintaviikkoihin, joilla on muuttuvat teemat. Niitä ovat mm. järjestötoiminta, työllistymisen polut, työnhakeminen, opiskelu, terveys, työelämän pelisäännöt, tietotekniikka ja viestintä sekä talous. Jakson aikana järjestetään yhteistä toimintaa, ryhmäkeskusteluja, tutustumiskäyntejä ja vierailuja esim. kuntouttavaa työtoimintaa järjestävissä järjestöissä ja muissa organisaatiossa sekä virkistystoimintaa. Teemoihin liittyen järjestetään myös asiantuntijoiden vierailuja ja keskustelutilaisuuksia.

Viikkojen toimintasisältöä räätälöidään ryhmän tarpeiden mukaisesti ja osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa muutoinkin jakson sisältöön. Työnhakutaitoja kehitetään yhdessä tietotekniikkataitojen kanssa edesauttamaan työnhakuun tai opiskelupaikkaan liittyvissä hakemusten ja ansioluetteloiden tekemisessä sekä niihin tarvittavien dokumenttien ja muiden liitteiden hankinnassa.

OHJAAJAT

Alvi ry:n henkilöstö on ammatillisesti koulutettua ja heillä on erityisosaamista mm. mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalveluihin liittyen.

TOIMINTA

Toimitilat sijaitsevat Töölössä hyvien liikenneyhteyksien päässä lähellä Kampin metroasemaa.