MEISTÄ

Arvomme

Ymmärrys

* Tasa-arvoinen vuorovaikutus johtaa aitoon kohtaamiseen

* Kunnioitamme ja arvostamme jokaisen yksilöllisiä ajatuksia ja tavoitteita

Avarakatseisuus

* Olemme avoimia unelmille ja toiveille sekä haluamme nähdä tulevaisuuden monipuolisena

* Luovuus on voimavaramme

Kanssakulkeminen

* Kuljemme yhdessä rohkeasti eteenpäin, toinen toista tukien

* Kannustamme vertaisuuteen ja yhteisöllisyyteen

* Kukin rakentaa omasta arjestaan itsensä näköisen / Kunnioitamme oman näköistä elämää

Elinvoima

* Elävä yhteisömme lisää osallisuutta ja hyvinvointia

* Saavutamme asioita omien voimavarojen kautta

Vastuullisuus

* Kannamme yhdessä vastuun itsestämme ja muista* Toimintamme on avointa, läpinäkyvää ja vastuullista

HISTORIA

Alvi ry:ta perustettaessa päämääränä oli luoda lämminhenkinen ja turvallinen koti mielenterveyskuntoutujille. 19.3.1993 Alvi ry merkittiin yhdistysrekisteriin ja tästä voidaan katsoa yhdistyksen toiminnallinen historia alkaneeksi. Rekisteröimistä edelsi kuitenkin perustamisvaihe, jossa aktiivisina toimijoina olivat Seija Järvisen lisäksi mielenterveystyön kehittämisestä kiinnostuneita henkilöitä sekä erityisesti skitsofreniaa sairastavien henkilöiden omaisia.

Ensimmäisen toimipisteen Alvi ry sai haltuunsa Helsingin kaupungilta 2.12.1993, osoitteesta Savilankatu 3 B. Tilojen kunnostus suoritettiin talkootyönä. Huoneistossa oli 10 huonetta, joista 8 asukkaiden käytössä. Jokaisessa huoneessa lukittava ovi ja pieni keittiö nurkkaus. Näin oli syntynyt Alvi-koti.

Keväällä 1997 Seija nimettiin Alvi ry:n toiminnanjohtajaksi. Tätä ennen yhdistys oli toiminut kevyellä hallinnollisella rakenteella, jossa Seija oli toiminut yhdistyksen johtajana työnsä ohessa yhdistyksen hallituksen kanssa. Rahoitusta Alvi ry sai ensimmäisen kerran RAY:n avustuksen muodossa kahta kotia, Alvi-kotia sekä 1996 perustettua Elvi-kotia, varten yht. 750.000 mk. Helsingin kaupunki avusti puuttuvan osuuden toimintakuluista.

2002 Alvi ry päätti perustaa kaksoisdiagnoosikodin, Kartanoyhteisön, joka avattiin saman vuoden marraskuussa.

Syksyllä Alvi ry:n eri yksiköiden toimintaan kävivät tutustumassa mm. 15 egyptiläistä psykiatria, sekä Valiokuntaneuvos Pentti Arajärvi vieraili Laturissa 18.10.2002.

2.10.2007 Vantaalle avattiin Café Popolo, jolloin se osallistui Vantaan asunnottomien yö –tapahtumaan soppatarjoilulla. Café Popolo oli alkujaan Alvi ry:n sekä Vantaan kaupungin sosiaalitoimen yhteishanke. Osapuolet halusivat olla edelläkävijöitä vaikeasti työllistyvien asiakkaiden työllistämisessä̈. Lisäksi haluttiin tuoda konkreettista sisältöä̈ keskusteluun työllistymisen esteistä̈, välityömarkkinoiden merkityksestä̈ ja sosiaalisen yritystoiminnan mahdollisuuksista vastata näihin haasteisiin. Ja hyvin on Popolo tässä roolissa tehtävänsä hoitanut.

Tunnustukset ja palkinnot

Ihmisoikeuspalkinto 2010 Alvi ry:n Laturille
Vantaalaiset sosiaalityön hankkeet saivat tunnustusta


HALLITUS

Alvi ry:n hallitus koostuu eri alojen asiantuntijoista. Hallituksen puheenjohtaja on Pekka Jousilahti.

Muut jäsenet ovat:

Vesa Salmi
Markku Hirvonen
Lassi Rajamäki

Hallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja, Sanna Aarto.