ARVOT

YMMÄRRYS

* Tasa-arvoinen vuorovaikutus johtaa aitoon kohtaamiseen

* Kunnioitamme ja arvostamme jokaisen yksilöllisiä ajatuksia ja tavoitteita

AVARAKATSEISUUS

* Olemme avoimia unelmille ja toiveille sekä haluamme nähdä tulevaisuuden monipuolisena

* Luovuus on voimavaramme

KANSSAKULKEMINEN

* Kuljemme yhdessä rohkeasti eteenpäin, toinen toista tukien

* Kannustamme vertaisuuteen ja yhteisöllisyyteen

* Kukin rakentaa omasta arjestaan itsensä näköisen / Kunnioitamme oman näköistä elämää

ELINVOIMA

* Elävä yhteisömme lisää osallisuutta ja hyvinvointia

* Saavutamme asioita omien voimavarojen kautta

VASTUULLISUUS

* Kannamme yhdessä vastuun itsestämme ja muista

* Toimintamme on avointa, läpinäkyvää ja vastuullista