Vantaalaiset sosiaalityön hankkeet saivat tunnustusta

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia palkitsi 12.3.2009 Sosiaalialan asiantuntijapäivillä kaksi vantaalaista hanketta Hyvä idea -kunniamaininnalla. Tunnustusta työlleen saivat Casa Franca -asumispalveluyksikkö ja Sijaishuollosta itsenäistyvän nuoren keittokirja -työmenetelmä.

Casa Franca on Vantaan kaupungin aikuissosiaalityön ja mielenterveyskuntoutujien Alvi ry:n asumispalveluyksikkö Myyrmäessä, joka kuntouttaa nuoria mielenterveyskuntoutujia sairaalasta normaaliin elämään. Casa Francan tavoitteena on ollut kuntouttaa noin vuodessa nuoret asumisen taitoihin, koulutukseen, työhön ja ryhmätoimintaan. Sen tehtävänä on ollut vahvistaa nuorten taitoja ja osaamistaan muun muassa harrastustoimintaan ohjaamalla. Kuntouttavana menetelmänä on toiminut muun muassa Cafe Popolo, jossa nuoret käyvät ohjatusti työssä.

Kaupungin ja Alvi ry:n yhteistyö on ollut toimivaa. Kumppanuus on tuottanut uusia kuntoutumisen polkuja ja yksilöllisiä vaihtoehtoja. Asiakasohjaus ja -valinta on onnistunut hyvin. Casa Franca on ollut tärkeä linkki sairaalasta kotiutumisen tai kotoa pois muuttamisen tukemisessa.

Sijaishuollosta itsenäistyvän keittokirja- työmenetelmän kehittäjä on kasvatustyönvastaava Ville Nisonen lastenkoti Villa Saarnesta. Työmenetelmän avulla opetetaan nuoria valmistamaan tuoreista raaka-aineista terveellistä ja edullista ruokaa. Tavoitteena on ehkäistä valmisruokakulttuuria ja sen siirtymistä sukupolvelta toiselle. Työmenetelmässä nuori ja ohjaaja päättävät yhdessä valmistettavan ruoan, hankkivat raaka-aineet ja valmistavat ruoan yhdessä. Reseptit ja työvaiheet kirjataan ylös yksiin kansiin keittokirjaan, jonka nuori saa mukaansa itsenäistyttyään. Tulevaisuudessa nuori voi valmistaa jo hänelle tuttuja ruokia.

Nuorten kiinnostus ruoanvalmistukseen on työmenetelmän avulla lisääntynyt ja onnistumiskokemusten kautta nuorten itsetunto on kasvanut, mikä on lisännyt uskallusta uuden opetteluun ja itsenäistymiseen. Yhdessä vietetyn ajan myötä nuorten kanssa on saavutettu avoimempi ja luottamuksellisempi keskusteluilmapiiri, mikä on madaltanut kynnystä vaikeiden asioiden käsittelyssä.

Taustaa tunnustuksille
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia palkitsee Hyvä käytäntö -palkinnolla uusia ja toimivia menetelmiä, joilla tuotetaan hyvinvointia sosiaalipalveluiden asiakkaille. Tänä vuonna kaikki hyvät käytännöt eivät mahtuneet palkintoehdokkaiden joukkoon. Sen vuoksi palkintolautakunta halusi nosti esille vielä kaksi hyvää ideaa, joille annettiin kunniamaininta.

Esa Pesonen
Kauppalehti  PDF