VERY IMPORTANT valokuvanäyttely Lapinlahden Lähteen Käytävägalleriassa 2.5.2017 -15.5.2017

Alvi ry:n Alvila-kodissa toteutettiin soveltavan taiteen yhteisöprojekti Very Important vuosina 2015-2016. Projektin tarkoituksena oli selvittää mielenterveyskuntoutujien merkityksellisinä kokemia asioita heidän omassa elämässään sekä auttaa Alvila-kodin henkilökuntaa kuntoutustyönsä arjessa suuntaamaan huomiota asukkaiden kokemiin tärkeisiin asioihin.

Nyt Lapinlahden Lähteen Käytävägalleriaan avautuvassa valokuvanäyttelyssä nähdään Alvi Ry:n mielenterveyskuntoutujien Very Important -projektin myötä esiin nostamia asioita. Mikä on elämässä merkityksellistä tänään, huomenna tai ensi vuonna? Valokuviksi merkitykselliset asiat on saattanut näyttelyyn sairaanhoitaja ja valokuvaaja Mimmi Tverin.

Mielenterveyden voimavaroja edistävän valokuvanäyttelyn yhtenä tärkeänä tarkoituksena on inspiroida näyttelyvieraita havahtumaan itse samojen kysymysten äärelle: Mikä juuri sinulle on tärkeää tänään, huomenna – entä vielä ensi vuonnakin?

Taustatietoa projektista, valokuvaajan näkökulma

Projektin tausta ja tarkoitus:

Very Important- projekti syntyi ammatillisesta mielenkiinnosta. Tarkoitus on soveltavan taiteen yhteisöprojektin avulla ja taiteellisena interventiona selvittää teemmekö me oikeita asioita tukeaksemme Alvila-kodin mielenterveyskuntoutujia heidän arjessaan: mikä kuntoutujalle on tärkeää juuri tänään, mitä hän tänään elämässään tavoittelee? Teemmekö oikeita asioita hoito-, sosiaali- ja kuntoutustyön ammattilaisina?

Filosofian tohtori Kai Lehikoinen mm. on määritellyt taiteellista interventio tarkoittamaan taiteilijan omilla työmenetelmillä toteutettua prosessia työyhteisöissä tai organisaatioissa, joiden tarkoitus on tukea muutosta, ja vahvistaa organisaation innovoimaisuutta ja luovuutta, tai kehittää taitoja työyhteisön sisällä. ”Taiteelliset interventiot tuottavat toimintaa todellisuuden esityksinä, joita organisaation toimijoiden pitää tulkita.” (Taiteilija kehittäjänä – Taiteelliset interventiot työssä 2016 toim. Lehikoinen & Pässilä: Kokos julkaisuja 1/2016)

Very Important- valokuvaprojektin alkuperäistä ideaa esitellessäni sain huomata, että moni hoitotyön ammattilainenkin jäi pohtimaan samaa asiaa omassa arjessaan: Mikä yksittäinen asia minulle on tärkeää juuri tänään? Ymmärsin olevani jonkun hyvin olennaisen asian äärellä. Asian, joka määrittää päiväämme.  Ja sen tiedostaminen selkeyttää voimavarojen suuntaamista tärkeisiin asioihin: Se asia on ”Very Important – asia”, jonka tavoittaminen tuo usein tyytyväisyyttä arkeemme. Sain huomata, ettemme itse aina tiedosta arkielämässämme kovinkaan helposti vastausta kysymykseen tai arastelemme sanoa sitä ääneen, vaikka oikeaa tai väärää vastausta ei olekaan, eikä sen tarvitse olla hienoa ja ylevää.

Projektin toteutus:

Yhteisötaiteen projektia lähdettiin toteuttamaan Alvi ry:n johdon tuella ja Alvila-kodin työryhmän kanssa asukkaiden yhteisökokouksessa tiedustellen heidän ajatuksiaan uudenlaiseen työskentelytapaan. Uteliaan myönteisen vastaanoton asukkailta saatuamme sovimme kaikkien Alvila-kodin asukkaiden käyvän teemasta yksilökeskustelun omaohjaajansa kanssa sopivana ajankohtana. Keskusteluissa kuntoutujien kanssa pyrittiin etsimään vastausta kolmeen strukturoituun kysymykseen: Mikä on sinulle merkityksellinen / tärkein / keskeisin asia tänään? Entä huomenna? Mitä arvelet, mikä on sinulle merkityksellinen ja tärkeä asia vielä vuodenkin päästä?

Noin puolet asukkaista antoi luvan yksilökeskusteluissa kiteytyneiden tärkeiden asioiden valokuvaamiselle, ja kuvien julkiseen esittämiseen valokuvanäyttelyssä joka sai nimekseen Very Important. Alvila-kodin asukkaiden koko henkilökunnan avustuksella voikin nähdä olevan Very Important-näyttelyn taiteilijoina ja sisällöntuottajina inspiroimassa näyttelyssä kävijöitä saman prosessin äärelle omassa elämässään.

Valokuvausvaiheessa yhteistyössä asukkaan ja valokuvaajan kanssa kiteytettiin, miten merkityksellinen asia saadaan kuvatuksi; abstraktit ja merkitykselliset asiat saivat asukkaan valitseman symbolisen muodon. Very Important-valokuvat eivät näin ollen aina kirjaimellisesti esitä asukkaan kertomaa merkityksellistä asiaa, vaan objektia jonka hän on valinnut valokuvaa varten symboloimaan sitä. Tästä syystä valokuvateokset jätettiin myös nimeämättä, jotta näyttelyssä käyvän katsojan oma vapaa tulkinta teoksista säilyy eloisana ja avoimena.

Valokuvaajana mietin ennakkoon kuvien visuaalista ilmettä pitkään ja löytämättä asiaan tyydyttävää selkeää vastausta. Kun ensimmäiset asukkaat saapuivat tuomaan valokuvattavia esineitä minulle Alvila-kodin alakertaan yön ajaksi rakennettuun studioon, kuvien visuaalinen ilme selkeni hetkessä. Asukkaat toivat kuvattavat esineet sovittuna aikana käärittyinä johonkin materiaaliin: paperiin, muovikassiin, kankaaseen tai pahvilaatikkoon. Tulkitsin valokuvaajana, että elämän eväitähän tässä ollaan kuvaamassa! Asukkaiden innoittamana valitsin valokuvien visuaaliseksi ilmeeksi avatut eväskääreet, joissa tarjolla on merkityksellisen elämän eväitä.

Mitä sinun elämän eväspussissa on tänään tarjolla? Valokuvanäyttelyssä vierailevia halutaan rohkaista osallistumaan näyttelyyn sosiaalisessa mediassa omalla kuvatervehdyksellään; Facebookissa tai Instagramissa valokuvaprojektin tapahtumasivulla.

www.facebook.com/events/349551185439451

www.instagram.com/very_important_project 

OSALLISTU: #veryimportant #alviry

Käytävägalleria on avoinna arkisin klo 11-18 ja viikonloppuisin klo 12-18

Näyttelyn avajaiset tiistaina 2.5.2017 klo 17-19

Lisätietoja:

www.facebook.com/veryimportantprojekti

Alvila-koti: 040-455 3330